קישורים

הפקת נסחי טאבותשלום אגרה לצפייה במידע המועבר ממאגרי רישום מקרקעין (נסח טאבו)  מאפשר למבקש לצפות במידע המבוקש ולא בנסח רישום הקיים אך ורק  בלשכות הרישום. נסח חתום ומאושר רשמית ניתן לקבל בלשכות לרישום והסדר מקרקעין  וניתן לשלם עבורו בשירות התשלום של האגף לרישום והסדר מקרקעין. ניתן לאחזר את הנסח בטווח של לכל היותר 48 שעות מרגע הפקת הנסח  המקורי.

 

איתור גוש חלקה לפי כתובת - בסיס נתוני כתובות: כולל בעיקר ישובים הגדולים מ-2,000 תושבים ואשר בהם קיימת מערכת כתובות עירונית ממאגר נתוני מפ"י. בסיס נתוני גוש חלקה: כולל מידע קדסטרי על מספרי גושים/חלקות שעברו הסבה למאגר הנתונים הספרתי של מפ"י. השימוש ביישום הינו לקבלת מידע בלבד ובאחריות המשתמש. 

 

רשות מקרקעי ישראל - מינהל מקרקעי ישראל הופך במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל לרשות מקרקעי ישראל – רשות ממשלתית חדשה. חוק רשות מקרקעי ישראל עבר בכנסת באוגוסט 2009. רשות מקרקעי ישראל החלה פעולתה ב-1 למרץ 2013 לאחר שהושלם הסכם העבודה עם העובדים. בראש רשות מקרקעי ישראל פועלת מועצת מקרקעי ישראל הקובעת את מדיניות המקרקעין במדינה. בראש המועצה עומד שר הבינוי והשיכון וחבריה הם מנכ"לים של משרדי ממשלה ונציגי קק"ל.  רשות מקרקעי ישראל מבצעת את המדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.

 

לשכת מיסוי מקרקעין - רשות המסים בישראל: אלו תשלומים חלים עלי ברכישת דירה? עד מתי אני יכול לשלם? הידעת שב"מידע נדל"ן" תוכל לבדוק מהן העסקאות שבוצעו לפי שם הרחוב? רוצה לרכוש קרקע? השתמש בסימולטור מס רכישה כדי לדעת כמה מס עליך לשלם.

 

מחשבון משכנתא - מאפשר לחשב את גובה ההחזר החודשי לפי סכום המשכנתא הרצוי, או לחלופין, לחשב את סכום המשכנתא לפי גובה ההחזר החודשי הרצוי.

 

איתור תוכנית בניין עיר

 

שערי חליפין בנק ישראלשערים יציגים בנק ישראל.

 

מחשבון מס רכישה - מחשבון מס רכישה למקרקעין - סימולטור בסיסי.