ליקויי בניה

 

 

ברכישת דירה מקבלן - החוק מחייב את הקבלן לבנות את הממכר על פי תקני הבניה החלים בעת הבניה. תקני הבניה הישראלים מציבים דרישות מינימום, אשר חריגה מהם עשויה להוות עבירה פלילית. ניתן להוסיף על דרישות התקן, אולם לא ניתן להפחית מהן או להתנות עליהן. תביעות בגין ליקויי בניה, הנן תביעות שעילתן אי התאמה בין הוראות החוק, התקנים החלים ומפרט הבית או הדירה, לבין מה שניתן בפועל.

 

ליקויי בנייה יכולים להיגרם בכל שלב משלבי הבנייה ומקורם יכול להיות בתכנון הנדסי לקוי, רשלנות מצד בעלי מקצוע, קבלני משנה ומפקחים, וכן כתוצאה מסדר פעולות שגוי בעת הבנייה.

 

בעת רכישת דירה מקבלן - עם סיום שלב הבניה ולאחר שהרוכש קיבל לידיו את הדירה, עליו לבדוק אותה היטב, רצוי באמצעות חברות בדק בית, המתמחות בגילוי ליקויים ואי התאמות. במידה והרוכש גילה ליקוי כלשהו בדירתו בתוך תקופות הבדק והאחריות המפורטות בחוק וגם מחוצה להן, עליו להודיע על כך לקבלן ולאפשר לו לתקן את הליקויים.

 

הקבלן חייב על פי חוק לתקן את הליקויים, ואולם חובה מקבילה חלה על הדייר לתת לקבלן אפשרות סבירה לבצע את התיקונים. דייר שמנע מהקבלן את ביצוע התיקונים מסתכן באובדן הזכות לקבל פיצויים. החוק מחייב לפנות לקבלן תחילה, אולם, "זכות התיקון" של הקבלן אינה מוחלטת - בהעדר טיפול ראוי מצד הקבלן ובליווי משפטי נכון, תעמוד לדייר האפשרות לתקן באופן עצמאי ולשלוח לקבלן את החשבונית, או לחלופין לחייבו לבצע את התיקון באמצעות מומחה מטעם בית המשפט.

 

לאור האמור, כדאי לבצע מספר פעולות מניעה: טרם הכניסה לדירה, ובמועד מסירת המפתח לידיכם, ערכו עם נציג הקבלן פרוטוקול מסירה. יש לערוך סריקה יסודית ומתועדת בעת קבלת הדירה (רצוי עם איש מקצוע מטעמכם), על מנת לוודא כי אין כל ליקויי בניה והכול תקין בדירה. בנוסף, אל תסכימו לחתום על הצהרת היעדר תביעות, מכיוון שאולי בעתיד תתעוררנה בעיות אשר תחייבנה תביעה.

 

משרדנו עוסק בנושא ליקויי בניה ויסייע לכם לבחון את האפשרות לתבוע בגין ליקויים קיימים. 

 

יש לזכור כי לא תמיד ניתן פיצוי כספי. לעיתים קרובות, בית המשפט מחייב את הקבלן או היזם הנתבע לתקן בפועל את הליקויים שנמצאו בדירה, והכל בהתאם לנסיבות. תיקון בפועל מתבצע בדרך כלל כאשר התיקון אפשרי, כאשר הוכח שהקבלן מסוגל ויכול לבצע את התיקון, או כשמדובר בליקויי בטיחות מסכני חיים - שאז במקרים מיוחדים כאשר ברור שהקבלן הנתבע אינו כשיר לביצוע התיקון, ניתן למנות קבלן חיצוני לתיקון הליקויים.

 

יש לזכור, כי במידה ותבעתם את הקבלן לשלם בגין עלות תיקוני ליקוי בניה אשר הוצאו על ידיכם, או שבכוונתכם לשלם עבור תיקון ליקוי בניה, אזי במקרה זה עם ביצוע תיקון ליקוי בניה על ידי קבלן אחר, מוסרת האחריות של החברה המוכרת על הליקוי. משמעות הדבר היא, כי במידה ותיקון ליקוי בניה לא בוצע באופן הראוי וליקויי בנייה חזרו, האחריות היא על הקבלן שביצע את התיקון ולא על הקבלן שמכר לכם את הדירות.

 

תקופת בדק בית הנה דינאמית ומשתנה בהתאם לסוג הליקוי.

 

 

לשאלות נוספות ומענה מיידי בתחום זה, נשמח לעמוד לשרותך בכל עת.

 

תחומי עיסוק